Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alergolog
alergolog:

alergológ,-u m. sh. -ë(t) mjek. specialist në alergologji.

Të ngjashme:
alergologji:

alergologjí,-a f. mjek. fushë studimi e mjekimi i alergjive.