Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alegori
alegori:

alegorí,-a f. sh. -(të) let. shprehje e mendimeve nëpërmjet figurave të gjalla e konkrete; fjalë a shprehje me domethënie të tërthortë: flet me alegori.

Të ngjashme:
alegorik:

alegorí,-k, -ke mb. që ka alegori; që është si alegori: të folur alegorik; shprehje alegorike.

blegtori:

blegtorí,-a f. 1. degë e ekonomisë bujqësore, që merret me rritjen e mbarështimin e bagëtive. 2. përmb. kafshët shtëpiake, bagëtia.

kategori:

kategorí,-a f. sh. -(të) 1. filoz. nocion i përgjithshëm, i formuar gjatë procesit të njohjes, që pasqyron vetitë, anët e lidhjet më thelbësore të dukurive të realitetit objektiv: kategoria e hapësirës (e kohës). 2. spec. emërtim i përgjithshëm për një klasë sendesh me tipare të përbashkëta ose me veti të ngjashme: kategori gramatikore (gjuh.) kuptimi gramatikor i shprehur me një formë të caktuar; / klasë sendesh a prodhimesh që kanë të njëjtën vlerë etj.; lloj: stof i kategorisë së ulët; / grup njerëzish a lojtarësh me kualifikim a me aftësi të njëjtë: skuadër futbolli e kategorisë së dytë (sport.); rrogë sipas kategorisë.

logori:

logorí,-a f. sh. -(të) bised. 1. vajtim me ligje; vaj, kujë: qante (vajtonte) me logori. 2. fig. zhurmë e madhe për diçka të humbur a të dëmtuar: bëri logori.