Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aleance
aleancë:

aleánc/ë,-a f. sh. -a(t) lidhje shtetesh, partish etj. me qëllime a me interesa të përbashkët, besëlidhje.

Të ngjashme:
oleace:

oleacé(-të) f. sh. familje drurësh e shkurresh vajore, ku hyjnë ulliri, lilaku etj.

balancë:

balánc/ë,-a f. sh. -a(t) libr. 1. peshore: vë në balancë. 2. baraspeshë.

elegancë:

elegánc/ë,-a f. shije e hollë në të veshur, në të shprehur etj.; të qenët elegant.

valencë:

valénc/ë,-a f. sh. -a(t) kim. vetia e atomit të një elementi për t’u bashkuar me atome të elementeve të tjera; lidhja ndërmjet atomeve: valencë pozitive (negative); valenca e oksigjenit.

albanë:

albánë,-t m. sh. hist. fis ilir, që banonte në Shqipërinë e mesme.