Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës alberishte
albërishtë:

albërísht/ë,-a f. sh. -a(t) grumbull albra.h; vend me albra.

Të ngjashme:
arbërishte:

arbërísht/e,-ja f. të folmet e arbëreshëve të Italisë a të Greqisë.

labërishte:

labërísht/e,-ja f. gjuh. e folmja e labëve: labërishtja e folur.

elbërishtë:

elbërísht/ë,-a f. sh. -a(t) [elbërísht/e,-ja f. sh. -e(t)] elbore1.

lakërishtë:

lakërísht/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. kopsht a arë e mbjellë me lakra. 2. sh. lakra, lakrurina.

lakërishtë:

lakërísht/ë,-aII f. sh. -a(t) bot. barishte ujëse, me kërcell të gjatë, me lule të bardha dhe me gjethe të gjera.