Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alabaster
alabastër:

alabást/ër,-ri m. lloj gjipsi shumë i bardhë; shkëmb gëlqeror i verdhemë: vazo alabastri.