Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akustik
akustik:

akustík,-e mb. 1. spec. dëgjimor; zanor: nervi akustik. 2. i përshtatshëm për t’u dëgjuar tingujt mirë; i kumbueshëm: sallë akustike.

Të ngjashme:
kaustik:

kaustík,-e mb. që ka veti të gërryejë ose të prishë indet e gjalla: sodë kaustike (kim.) lëndë e bardhë me veti të tilla dhe e tretshme në ujë, që përdoret në industri.

akustike:

akustík,-ë, -a f. 1. të qenët akustik: ka akustikë. 2. fiz. pjesë e fizikës që studion tingujt.

karstik:

karstík,-e mb. gjeogr. që ka shtresa shkëmbinjsh gëlqerorë, të gërryer nga ujërat: liqen karstik liqen në shtresa të tilla.