Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akumuloj
akumuloj:

akumul/ój kal., -óva, -úar libr. mbledh pak e nga pak diçka për ta ruajtur: akumuloj para.

Të ngjashme:
akumulim:

akumulím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve: akumulimi i kapitaleve (ek.). 2. kryes. sh. fin. mjete financiare të grumbulluara pjesë-pjesë.

akulloj:

akull/ój kal., -óva, -úar 1. e ngrij; e ftoh shumë: ma akulloi trupin; / jokal. v. III ngrin: akulluan pellgjet. 2. kryes. v. III fig. e bëj t’i ngrijë zemra: më akulloi krejt. 3. e pastroj shumë mirë: e akulloi shtëpinë.