Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akulloj
akulloj:

akull/ój kal., -óva, -úar 1. e ngrij; e ftoh shumë: ma akulloi trupin; / jokal. v. III ngrin: akulluan pellgjet. 2. kryes. v. III fig. e bëj t’i ngrijë zemra: më akulloi krejt. 3. e pastroj shumë mirë: e akulloi shtëpinë.

Të ngjashme:
akullor:

akullór,-e mb. i akullt: shtresa akullore.

avulloj:

avull/ój kal., -óva, -úar 1. e kthej në avull (një lëng): avulloj ujin. 2. jokal. v. III kthehet në avull, avullohet: avulloi benzina. 3. jokal. nxjerr avull: avullon toka; po më avullon trupi. 4. jokal. fig. bised. iki pa u diktuar, zhdukem; humb: avulluan gjysmat.

kulloj:

kull/ój kal., -óva, -úar 1. derdh një lëng nëpër një kullore për ta pastruar ose për t’i hequr turbullirat a pjesën e ujshme: kulloj qumështin (kosin, gjizën); / spec. destiloj. 2. v. III jokal. bie llumi në fund; rrjedh pika-pika, pikon: kullon vaji; kullojnë rrobat; i kullon djersa në faqe. 3. bised. lagem shumë, bëhem qull: kullonte i tëri. 4. fig. sqaroj.

agullon:

agull/ón pavet., -ói, -úar agon; mugëton.

akullaç:

akulláç,-i m. sh. -ë(t) rrasë akulli.