Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akullime
akullimë:

akullím/ë,-a f. sh. -a(t) të ftohtë i madh, acar.

Të ngjashme:
akullim:

akullím,-i m. veprimi sipas foljeve.

agullimë:

agullím/ë,-a f. ag; mugëtira e mëngjesit.

akullemë:

akullém/ë (i), -e (e) mb. mjaft i ftohtë: mëngjes i akullemë; me duar të akulleme.

akullirë:

akullír/ë,-a f. sh. -a(t) akullimë.

akullore:

akullór,-e, -ja f. sh. -e(t) ëmbëlsirë e ngrirë, me qumësht, lëng frutash etj.: ha akullore.