Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akullemë
akullemë:

akullém/ë (i), -e (e) mb. mjaft i ftohtë: mëngjes i akullemë; me duar të akulleme.

Të ngjashme:
akullimë:

akullím/ë,-a f. sh. -a(t) të ftohtë i madh, acar.

akullim:

akullím,-i m. veprimi sipas foljeve.

agullimë:

agullím/ë,-a f. ag; mugëtira e mëngjesit.

akullirë:

akullír/ë,-a f. sh. -a(t) akullimë.

kullesë:

kullés/ë,-a f. sh. -a(t) 1. llum që mbetet pas kullimit. 2. kullore, kulluese.