Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktualitet
aktualitet:

aktualitét,-i m. sh. -e(t) libr. të qenët aktual; gjendja a rrethanat e ditës, e sotmja: pasqyrimi i aktualitetit; në përshtatje me aktualitetet tona.

Të ngjashme:
aktualisht:

aktualísht ndajf. libr. tani për tani, në ditët tona, sot: aktualisht jam i zënë.