Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktpronesi
aktpronësi:

aktpronësí,-a f. sh. -(të) zyrt. dokument për të drejtën e pronësisë së dikujt mbi një pronë.