Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktpagese
aktpagesë:

aktpagés/ë,-a f. sh. -a(t) fin. dokument që vërteton se dikush ka paguar për një pronë.