Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aktpadi
aktpadi:

aktpadí,-a f. sh. -(të) zyrt. kërkesë me shkrim e një pale me padinë për palën tjetër; aktakuzë.

Sinonime / Të përafërta:
aktakuzë