Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktpadi
aktpadi:

aktpadí,-a f. sh. -(të) zyrt. kërkesë me shkrim e një pale me padinë për palën tjetër; aktakuzë.