Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aktorial
aktorial:

aktoriál,-e mb. që lidhet me aktorët, i aktorëve; që është si prej aktori: trupa aktoriale; lëvizje aktoriale.

Të ngjashme:
sektorial:

sektoriál,-e mb. 1. që lidhet me një sektor, i sektorit; që bëhet sipas sektorëve: ndarje sektoriale. 2. fig. keq. që shikon ose që mbron vetëm interesat e ngushtë të një sektori: frymë sektoriale.

vektorial:

vektoríal,-e mb. mat., fiz. që lidhet me vektorin, i vektorit: madhësi (forcë) vektoriale.