Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktor
aktor:

aktór,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që luan një rol në teatër a në film: aktorët e Teatrit Kombëtar. 2. fig. ai që luan një rol të rëndësishëm në një ngjarje.

Të ngjashme:
artor:

artór,-i m. sh.-ë(t) arar.

autor:

autór,-i m. sh. -ë(t) hartuesi a krijuesi i një vepre letrare, artistike, shkencore etj.; ai që ka bërë një vepër të caktuar: autorët e vjetër; autori i letrës; e drejta e autorit.

faktor:

faktór,-i m. sh. -ë(t) 1. libr. rrethanë themelore që ndihmon të kryhet një punë, të ndodhë një dukuri etj.: faktor nxitës (pengues). 2. mat. një numër i plotë, përveç njëshit, me të cilin mund të plotpjesëtohet një numër tjetër; secili nga numrat e shumëzimit që japin së bashku një prodhim: zbërthej në faktorë.

aktore:

aktór,-e, -ja f. sh. -e(t).

ajkëtor:

ajkëtór,-i m. sh. -ë(t) gjell. gatesë me miell, me ajkë qumështi e me gjalpë, e pjekur në tepsi.