Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktmartesë
aktmartesë:

aktmartés/ë,-a f. sh. -a(t) zyrt. dokument a akt i martesës.