Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aktmartesë
aktmartesë:

aktmartés/ë,-a f. sh. -a(t) zyrt. dokument a akt i martesës.