Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktmarreveshje
aktmarrëveshje:

aktmarrëvéshj/e,-a m. sh. -e(t) zyrt. dokumenti a akti i marrëveshjes ndërmjet dy palëve.