Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aktmarrëveshje
aktmarrëveshje:

aktmarrëvéshj/e,-a m. sh. -e(t) zyrt. dokumenti a akti i marrëveshjes ndërmjet dy palëve.