Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktkontroll
aktkontroll:

aktkontróll,-i m. sh. -e(t) zyrt. dokument a akt i një kontrolli.