Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktivisht
aktivisht:

aktivísht ndajf. në mënyrë aktive, gjallërisht.

Të ngjashme:
aktivist:

aktivíst,-i m. sh. -ë(t) anëtar i një aktivi; veprimtar.

aktivitet:

aktivitét,-i m. sh. -e(t) libr. veprimtari: aktivitet artistik.

faktikisht:

faktikísht ndajf. libr. në të vërtetë, në fakt.

aktiviste:

aktivíst,-e, -ja f. sh. -e(t).