Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aktgjykim
aktgjykim:

aktgjykím,-i m. sh. -e(t) drejt. dokument a akt i gjykimit.