Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktgjykim
aktgjykim:

aktgjykím,-i m. sh. -e(t) drejt. dokument a akt i gjykimit.