Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aktakuze
aktakuzë:

aktakúz/ë,-a f. sh. -a(t) 1. drejt. dokument me të dhënat e akuzës së prokurorisë. 2. fig. vepër a veprim që zbulon e godet ashpër anët e këqija të dikujt.