Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akt
akt:

akt,-i m. sh. -e(t) 1. libr. veprim i menjëhershëm me një qëllim të caktuar; vepër, punë: akt i guximshëm (miqësor, i shëmtuar). 2. zyrt. vendim nënligjor; dokument për një vendim të drejtësisë, nga gjendja civile etj.: aktet zyrtare; akt martese; mbajtëse aktesh. 3. teatr. pjesë e një drame, që ka disa skena; veprim: shfaqje me dy akte; akti i tretë.

Të ngjashme:
akut:

akút,-e mb.1. mjek. që shfaqet e zhvillohet menjëherë e ashpër, i acaruar: apendicit akut. 2. fig. libr. i mprehtë; i shpejtë e i ngutshëm: kërkesa akute.

art:

art,-i m. sh. -e(t) 1. nj. formë e pasqyrimit krijues të botës nëpërmjet figurash e mjetesh artistike; veprimtaria krijuese artistike: arti shqiptar (egjiptian, grek, romak, bizantin); arti antik (mesjetar, i Rilindjes); vepër arti; ngre në art; / edhe sh. lloj i veprimtarisë krijuese: arti dramatik; artet e bukura muzika, piktura, skulptura dhe arkitektura; artet figurative piktura, grafika dhe skulptura; artet e zbatuara arti i sendeve të bukura për përdorim praktik; arti kinematografik; galeria e arteve; akademia e arteve; art për art parim teorik estetik, sipas të cilit arti është qëllim në vetvete, pavarësisht nga përmbajtja. 2. fig. tërësia e rregullave dhe e metodave, që kërkohen për ta kryer diçka në mënyrë të përsosur dhe bukur; mjeshtëri: arti ushtarak; arti i të folurit; arti i kuzhinës.

fakt:

fakt,-i m. sh. -e(t) ngjarje, dukuri, veprim a diçka tjetër e vërtetë; dëshmi a provë që pranohet si e vërtetë: fakt i njohur; fakt juridik (drejt.); në fakt libr. në të vërtetë; e bindi (e provoi) me fakte.

kat:

kat,-i m. sh. -e(t) 1. hapësira a pjesa e një ndërtese, që ngrihet mbi një tjetër me të njëjtën lartësi: kati i parë (përdhes); pallat me pesë kate. 2. e ndarë horizontale në një dollap, në një raft etj. 3. kanatë: kati i dritares; hap derën kat e kat hap derën krejt. 4. bot. grup drurësh, shkurresh a bimësh, që rriten në të njëjtën lartësi gjeografike: kati i drurëve halorë.

pakt:

pakt,-i m. sh. -e(t) 1. marrëveshje ndërmjet dy ose më shumë shteteve, për çështje të mëdha politike a ushtarake; dokumenti që përmban këtë marrëveshje; traktat: lidhën (nënshkruan) një pakt. 2. bllok ushtarak i disa shteteve.