Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aksionist
aksionist:

aksioníst,-i m. sh. -ë(t) pjesëmarrës në aksion.

aksionist:

aksioníst,-e mb. që lidhet me aksionin ose me aksionistët, i aksionit ose i aksionistëve.

Të ngjashme:
aksioniste:

aksioníst,-e, -ja f. sh. -e(t).

fraksionist:

fraksioníst,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një fraksioni.

fraksionist:

fraksioníst,-e mb. që lidhet me fraksionin a me fraksionizmin; i fraksionit a i fraksionizmit; që nxit fraksionizmin: grup fraksionist; veprimtari fraksioniste.