Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aksiome
aksiomë:

aksióm/ë,-a f. sh. -a(t) parim a përgjithësim i nxjerrë nga përvoja, që nuk ka nevojë të vërtetohet; e vërtetë e qartë dhe e pakundërshtueshme: aksiomë logjike.

Të ngjashme:
aksion:

aksión,-iII m. sh. -e(t) fin. pjesëmarrje me kapitale në një veprimtari ekonomike fitimprurëse; letër e barasvlershme me një nga pjesët e kapitalit të një shoqërie a të një sipërmarrjeje, që i jep të drejtën zotëruesit të saj të marrë pjesë në veprimtarinë dhe në fitimet e sipërmarrjes: kursi i aksioneve.