Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aksesor
aksesor:

aksesór,-i m. sh. -ë(t) libr. shtojcë.

aksesor:

aksesór,-e mb. plotësues.

Sinonime / Të përafërta:
shtojcë
plotësues
Të ngjashme:
agresor:

agresór,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., ai që bën një agresion: shtet agresor.

cakësor:

cakësór,-e mb. që ndodhet në cakun e diçkaje, i cakut, skajor.

amësor:

amësór,-e mb. amënor.

anësor:

anësór,-e mb. 1. që gjendet në anë të një sendi a të një vendi: mure (faqe) anësore; gjyqtar anësor (sport.) gjyqtar i krahut të majtë a të djathtë në futboll. 2. fig. jokryesor, jothelbësor: çështje anësore.