Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akreditiv
akreditiv:

akreditív,-i m. sh. -ë(t) fin.dokument i një banke a i një arke kursimi drejtuar një tjetre për t’i paguar dikujt një shumë të hollash.

Të ngjashme:
akreditim:

akreditím,-i m. veprimi sipas foljeve.

akreditoj:

akredit/ój kal., -óva, -úar dipl. caktoj dikë si përfaqësues diplomatik në një shtet tjetër. / pës. akreditóhem.

kreditim:

kreditím,-i m. veprimi sipas foljes.