Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akesecili
akësecili:

akësecíl/i,-a pacak. sh. -ë(t), -a(t) ky ose ai; akëcili.

Të ngjashme:
akëcili:

akëcíl/i,-a pacak. sh. -ë(t), -a(t) tregon në mënyrë të papërcaktuar e të përgjithësuar një njeri a një send që nuk e njohim ose s’duam ta përmendim me emrin e vet; aksh, akëkush, akësecili: akëcili burrë; në akëcilën krahinë.