Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akekush
akëkush:

akëkúsh pacak. akëcili (për njerëz), akësekush.

Të ngjashme:
akësekush:

akësekúsh pacak. akëkush.

pakkush:

pakkúsh pacak. ndonjë njeri i rrallë, jo çdo njeri: pakkush e ka lexuar.

askush:

askúsh pacak. asnjë njeri: mos ia thuaj askujt.

sekush:

sekúsh pacak. 1. dikush: sekush trokiti në derë; sekë ka parë. 2. secili, gjithkush: u ndanë sekush në shtëpinë e vet.

askush:

askúsh-i m. bised. njeri pa asnjë vlerë; një hiç.