Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ake-
akë-:

akë- fjalëform. pjesë e parë e disa përemrave ose e ndajfoljeve me kuptim të papërcaktuar (p.sh. akëcili, akëkush, akëku etj.).

Të ngjashme:
adet:

adét,-i m. sh. -e(t) bised. zakon: bëj adetet.

ajet:

ajét,-i m. sh. -e(t) fet. varg i kuranit.

akrep:

akrép,-i m. sh. -a(t) 1. zool. kafshë e vogël helmuese, me dy gëthapë përpara dhe me një thumb nga pas: akrepi i zi. 2. secila nga shigjetëzat e orës ose e aparateve të tjera matëse, gjilpërë: akrepi i minutave; në drejtim të lëvizjes së akrepave; / grep i metaltë, çengel. 3. keq. njeri dorështrënguar; njeri shpirtkeq e tinëzar. 4. nj. i shquar astrol. një nga dymbëdhjetë yjësitë e zodiakut; shenjë e horoskopit për të lindurit nga 24 tetor deri më 22 nëntor.

aksh:

aksh,-i m. sh. -e(t) bot. trikë.

aksh:

aksh pacak. dikush; akëcili, filan: aksh njeri; në aksh qytet.