Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akademizëm
akademizëm:

akademíz/ëm,-mi m. 1. vështrimi e trajtimi i çështjeve shkencore a mësimore në mënyrë akademike. 2. art. rrymë në artet figurative, që ndjek rregulla e modele të ngurta klasike.