Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës akademist
akademist:

akademíst,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që ndjek studimet në një akademi. 2. ai që i trajton çështjet në mënyrë akademike.

Të ngjashme:
akademike:

akademík,-e, -ja f. sh. -e(t).

akademik:

akademík,-u m. sh. -ë(t) anëtar i akademisë së shkencave.

akademik:

akademík,-e mb. 1. që lidhet me akademinë, i akademisë; që është karakteristik për akademinë ose që është bërë prej saj: botim akademik; vit akademik vit shkollor. 2. fig. tepër teorik, i stërholluar; i ftohtë, pa ndjenja: diskutim akademik.

akademi:

akademí,-a f. sh. -(të) 1. institucion i lartë shkencor ose shoqatë dijetarësh e njerëzish të kulturës, që merret me kërkime e studime shkencore dhe me organizimin e drejtimin e punës shkencore: Akademia e Shkencave e Shqipërisë; asambleja e akademisë; institutet e akademisë. 2. shkollë e lartë për disa degë të veçanta: akademia e arteve; akademi ushtarake.