Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës akësekush
akësekush:

akësekúsh pacak. akëkush.

Të ngjashme:
akëkush:

akëkúsh pacak. akëcili (për njerëz), akësekush.

akëseku:

akësekú ndajf. diku.