Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ajkemates
ajkëmatës:

ajkëmátës,-i m. sh. -(it) tek. vegël e posaçme për të matur dendësinë e ajkës në qumësht.

Të ngjashme:
ajërmatës:

ajërmátës,-e mb. tek. që shërben për të matur ajrin.

ajërmatës:

ajërmátës,-i m. sh. -(it) aparat ajërmatës.

ujëmatës:

ujëmátës,-e mb. që shërben për të matur sasinë e ujit të harxhuar ose nivelin e tij: qelq ujëmatës gyp i shkallëzuar qelqi që lidhet me një enë për të matur nivelin e ujit në të.

ujëmatës:

ujëmátës,-i m. sh. -(it) vegël ujëmatëse.