Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ajet
ajet:

ajét,-i m. sh. -e(t) fet. varg i kuranit.

Të ngjashme:
adet:

adét,-i m. sh. -e(t) bised. zakon: bëj adetet.

alet:

alét,-i m. sh. -e(t) bised. vegël.

mjet:

mjet,-i m. sh. -e(t) 1. vegël, makinë ose çdo gjë tjetër që shërben për të kryer një punë, për të udhëtuar etj.: mjete pune (udhëtimi); mjetet e informimit. 2. fig. pjesë përbërëse e diçkaje që kryen një funksion: mjet artistik (shprehës, stilistik). 3. mënyrë ose forcë vepruese; rruga që ndiqet për t’ia arritur një qëllimi. 4. kryes. sh. para ose ushqime etj. të nevojshme për jetesë; / spec. fonde: mjete financiare (buxhetore) (fin.); mjete prodhimi (ek.) tërësia e mjeteve të punës që përdoren në prodhim.

vjet:

vjet ndajf. vitin që shkoi, vitin e kaluar: ndodhi vjet.

ujet:

újet vetv. v. III e uj. / pës. újet v. III.