Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ajerftohes
ajërftohës:

ajërftóhës,-e mb. tek. që shërben për të ftohur ajrin.

ajërftohës:

ajërftóhës,-i m. sh. -(it) aparat ajërftohës.