Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ajer
ajër:

áj/ër,-ri m. 1. lëndë e gaztë, që mbështjell tokën dhe që përbëhet kryesisht nga oksigjeni e hidrogjeni; hapësira e lirë mbi tokë: ajër i pastër (i ngrohtë, i lagësht, i rëndë); flluskë ajri; marr ajër; qëndron në ajër; shtie në ajër. 2. klimë, mjedis: ndërroj ajër.

Sinonime / Të përafërta:
klimë
mjedis
Të ngjashme:
ajar:

ajár,-i m. sh. -ë(t) 1. kosh i madh për drithë. 2. vjet. baraspeshë; drejtpeshim: e bëri barrën ajar e ndau sa andej edhe këtej; e bëri ujin ajar hodhi sa ujë të ngrohtë, aq edhe të ftohtë.

ajet:

ajét,-i m. sh. -e(t) fet. varg i kuranit.

gjer:

gjer,-i m. sh. -a(t) zool. brejtës i vogël pylli, me qime të dendura e të përhime, me bisht të gjatë si furçë, që e kalon dimrin në gjumë.

gjer:

gjer parafj. (r. k.) deri: gjer aty; gjer nesër; gjer në shtëpi.

gjer:

gjer pj. deri: gjer edhe fëmijët e kuptojnë.