Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ajërftohës
ajërftohës:

ajërftóhës,-e mb. tek. që shërben për të ftohur ajrin.

ajërftohës:

ajërftóhës,-i m. sh. -(it) aparat ajërftohës.