Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ai
ai:

aí (dhan. atíj, tr. e shkurt. i; kallëz. atë, pas parafj. të, tr. e shkurt. e; rrjedh. atíj, pas parafj. tij) përem. 1. vetor. tregon një frymor a një send të gjinisë mashkullore jo të pranishëm ose të përmendur më parë: erdhi ai; atë s’e njoh; po rri unë me të. 2. dëft. tregon një frymor a një send të gjinisë mashkullore larg folësit a të përmendur më parë se një tjetër (kur krahasohen); kund. ky: ai foli, jo ky; / tregon një frymor a një send në përgjithësi; kush, kushdo: po ai i njëjti frymor a send; / bised. përdoret para një emri mashkullor njëjës për të përforcuar vlerësimin, mospërfilljen etj.: po ai njeri; atë ditë; gjithë ai mal!; ai që s’ka kokë, ka këmbë (fj. u.).

Të ngjashme:
ag:

ag,-u m. 1. dritë e zbehtë para se të dalë dielli, fillimi i agimit, zbardhëllima e mëngjesit: agu i parë; shkrepi agu; / gjysmerrësirë, mjegulli: duket si nëpër ag. 2. fig. poet. fillimi i diçkaje, agim: në ag të lirisë. * si agun e syrit si dritën e syrit; i kanë vënë ag sytë nuk i sheh qartë e nuk i kupton gjërat; i janë veshur sytë.

ah:

ah,-uI m. sh. -e(t) bot. dru i lartë i pyjeve malore, me lëvore të lëmuar e me lëndë të fortë: dërrasë ahu; zona e ahut.

ah:

ah,-uII m. sh. -e(t) britmë me shpirt që nxjerrim kur shprehim dhembje, hidhërim, habi, gëzim etj.; mallkim, nëmë: në ah të vdekjes në grahmën e fundit; e la në ahe e la në mjerimmadh a në vuajtje; e zuri ahu i nënës.

ah:

ah jokal., -a, -ur bëj “ah” kur shpreh dhembje, hidhërim etj.

ah:

ah pasth. përdoret kur shprehim dhembje, dëshpërim, kundërshtim, frikë, kënaqësi, kur na kujtohet diçka papritur etj.; a: ah, ç’më gjeti!; ah, ti qenke! ah, sa bukur!; ah, për pak harrova!