Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ahore
ahore:

ahóre,-t f. sh. bot. familje drurësh si ahu, dushku, gështenja etj.

Të ngjashme:
anore:

anór/e,-ja f. sh. -e(t) anie.

xhore:

xhór/e,-ja f. sh. -e(t) bised. 1. çomange; topuz. 2. fig. njeri i trashë e i pagdhendur; njeri që nuk e mirëmban veten.

abort:

abórt,-i m. sh. -e(t) mjek. dështim.

aforfe:

aforfé ndajf., edhe si mb., libr. duke e caktuar shumën, përfundimin etj. pa llogaritje, në mënyrë të përafërt: faturë aforfe.

akord:

akórd,-i m. sh. -e(t) 1. muz. harmonia e tre a më shumë tingujve në lartësi të ndryshme. 2. ek. marrëveshje me dikë për të kryer një punë, duke e paguar sipas punës së kryer: punë me akord.