Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ahishte
ahishtë:

ahísht/ë,-a (ahísht/e,-ja) f. sh. -a(t) pyll ahu.

Të ngjashme:
arishtë:

arísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë e vogël; vend me ara, arnajë.

ahishtore:

ahishtór/e,-ja f. sh. -e(t) ahishtë e vogël.

barishte:

barísht/e,-ja f. sh. -e(t) bimë barishtore; perime e blertë: barishte deti leshterik; supë me barishte.

danishte:

danísht/e,-ja f. gjuha e danezëve.

majishte:

majísht/e,-ja f. sh. -e(t) majoke: hipi në majishte.