Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ahisht
Të ngjashme:
ahishtë:

ahísht/ë,-a (ahísht/e,-ja) f. sh. -a(t) pyll ahu.

afishe:

afísh/e,-ja f. sh. -e(t) fletë e madhe me njoftime e me vizatime për një shfaqje, për një ndeshje sportive etj., e cila ngjitet në një vend të dukshëm.

amësht:

ámësht (i, e) mb., edhe fig., i pashije; i pakripë: gjellë e amësht; njeri i amësht.

arishtë:

arísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë e vogël; vend me ara, arnajë.

kabisht:

kabísht,-i m. sh. -a(t) zool. gërshërëz.

krahisht:

krahísht ndajf. përbri; me krahë: i vuri krahisht (drutë).