Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agzot
agzot:

agzót,-i m. 1. barut i imët, që vihet në bubëzën e armëve me strall. 2. si mb. fig. shkëndijë, zjarr: trim agzot; e ka syrin agzot.

Sinonime / Të përafërta:
shkëndijë
zjarr
Të ngjashme:
azot:

azót,-i m. kim. element pa ngjyrë e pa erë, që përbën pjesën më të madhe të ajrit; nitrogjen (simboli N): azot i lëngshëm.

agro-:

agro- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “agrar”, agronomik” (p.sh. agrokimi, agrorregullore etj.).

fagot:

fagót,-i m. sh. -ë(t) muz. vegël frymore prej druri, me gyp të gjatë e të zgjeruar pak nga fundi, me shumë çelësa, që nxjerr zë të ulët.

gazoj:

gaz/ójI kal., -óva, -úar ngop me gaz karbonik ujin a një pije. / pës. gazóhet v. III.

gazoj:

gaz/ójII kal., -óva, -úar e vë në lojë, tall. / pës. gazóhem.