Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aguridh
aguridh:

agurídh,-e mb., edhe si em., edhe fig., i papjekur, i pabërë, i paarrirë: rrush aguridh; djalë aguridh.