Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aguridh
aguridh:

agurídh,-e mb., edhe si em., edhe fig., i papjekur, i pabërë, i paarrirë: rrush aguridh; djalë aguridh.