Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agtim
agtim:

agtím,-i m. puhi në ag.

Të ngjashme:
amtim:

amtím,-i m. veprimi sipas foljes.

gatim:

gatím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. gatesë.

agim:

agím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes: agimi i lirisë (fig. lart.). 2. koha kur agon dita; drita e parë e mëngjesit: zbardhi (shkrepi) agimi; agimi polar (boreal) (astr.) ndriçimi i shtresava të larta të atmosferës nga dielli në vendet brenda rrethit polar.

aktiv:

aktív,-e mb. që vepron me gjallëri; që është në përdorim a në punë; veprues; kund. pasiv: jetë aktive; popullsi aktive popullsi që punon; lëndë aktive (spec.); vullkan aktiv; fjalori aktiv (gjuh.); oficer aktiv (usht.).

aktiv:

aktív,-iII m. sh. -e(t) fin. pjesa e bilancit ekonomik të një sipërmarrjeje, që përfshin vlerat materiale, shumën e parave në arkë, të ardhurat dhe detyrimet prej të tjerëve; kund. pasiv.