Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës agshol
agshol:

agshól,-i m. sh. -e(t) ag; agim.

Të ngjashme:
afshon:

afsh/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon afsh; del si afsh: afshon toka.

amshoj:

amsh/ój kal., -óva, -úar libr. përjetësoj.