Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agrume
agrume:

agrúme(t) f. sh. bot. emërtim për pemë si portokallet, limonat, mandarinat etj.

Të ngjashme:
agrumore:

agrumór/e,-ja f. sh. -e(t) agrumishtë.

arme:

armé,-ja f. sh. -(të), edhe si mb., lakër turshi: lakër arme; lëng armeje.

mbrumë:

mbrúm/ë (i), -me (e) mb. 1. që është zënë me tharm; kund. i ndormë: kulaç i mbrumë.

pabrumë:

pabrúmë (i, e) mb. 1. që nuk është gatuar me brumë të thartë, i ndormë. 2. fig. bised. që nuk dallohet për aftësi mendore; i paformuar.

pagjumë:

pagjúmë (i, e) mb. që s’ka fjetur; që duket i lodhur nga pagjumësia: ishte i pagjumë; me sy të pagjumë; / që është kaluar pa gjumë: natë e pagjumë.