Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agronom
agronom:

agronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në agronomi.

Të ngjashme:
agronomi:

agronomí,-a f. shkenca për ligjet e punimit të tokës dhe të prodhimit bujqësor.

agronome:

agronóm,-e, -ja f. sh. -e(t).

astronom:

astronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në astronomi.

autonom:

autonóm,-e mb. që ka autonomi; i pavarur: republikë (krahinë) autonome.

agronomik:

agronomí,-k, -ke mb. që lidhet me agronominë, i agronomisë.