Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës agrokimi
agrokimi:

agrokimí,-a f. shkenca për përbërjen kimike të tokave, për përdorimin e plehrave në bujqësi dhe për rritjen e bimëve.

Të ngjashme:
agrokimik:

agrokimí,-k, -ke mb. që lidhet me agrokiminë, i agrokimisë.

agronomi:

agronomí,-a f. shkenca për ligjet e punimit të tokës dhe të prodhimit bujqësor.